Odmiana słaba rzeczowników niemieckich

Do odmiany słabej w języku niemieckim należą w większości rzeczowniki rodzaju żeńskiego oraz niewielka liczba rzeczowników rodzaju męskiego. Charakterystyczną ich cechą jest posiadanie końcówki -n lub -en w liczbie mnogiej, a dla rzeczowników rodzaju męskiego także w liczbie pojedynczej. Rzeczowniki odmiany słabej nie posiadają przegłosu (Umlaut) w liczbie mnogiej.

liczba pojedyncza liczba mnoga
die Frau - kobieta
N. playdie Frau playdie Frauen
G. playder Frau playder Frauen
D. playder Frau playden Frauen
A. playdie Frau playdie Frauen
liczba pojedyncza liczba mniga
die Blume - kwiat
N. playdie Blume playdie Blumen
G. playder Blume playder Blumen
D. playder Blume playden Blumen
A. playdie Blume playdie Blumen

Tak jak powyższe przykłady odmieniają się prawie wszystkie rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Wyjątek stanowią nieliczne rzeczowniki (jest ich około 30), ulegających odmianie mocnej. Do najpopularniejszych należą:

playdie Hand ręka
playdie Macht władza
playdie Kraft siła
playdie Stadt miasto
playdie Wand ściana
playdie Nacht noc
playdie Mutter matka
playdie Tochter córka

Więcej na temat rzeczownków rodzaju żeńskiego odmiany mocnej można dowiedzieć się w odpowiednim dziale.

Rzeczowniki rodzaju męskiego ulegające odmianie słabej końcówkę -n lub -en otrzymują zarówno w liczbie pojedynczej (z wyjątkiem mianownika) jak i w liczbie mnogiej.

liczba pojedyncza liczba mnoga
der Junge - chłopiec
N. playder Junge playdie Jungen
G. playdes Jungen playder Jungen
D. playdem Jungen playden Jungen
A. playden Jungen playdie Jungen
liczba pojedyncza liczba mnoga
der Student - student
N. playder Student playdie Studenten
G. playdes Studenten playder Studenten
D. playdem Studenten playden Studenten
A. playden Studenten playdie Studenten

przykłady użycia w zdaniach:

playDer Professor redet mit einem Studenten. Profesor rozmawia ze studentem.
playDas Fahrrad des Jungen ist rot. Rower tego chłopca jest czerwony.

Według tego typu odmiany odmieniają się rzeczowniki rodzaju męskiego:

kończące się na -e:

playder Hase zając
playder Beamte urzędnik
playder Kunde klient
playder Kollege kolega
playder Knabe chłopiec
playder Junge chłopiec
playder Zeuge świadek
playder Löwe lew
playder Affe małpa

kończące się na -e i oznaczające narodowość:

playder Brite Brytyjczyk
playder Bulgare Bułgar
playder Franzose Francuz
playder Chinese Chińczyk
playder Däne Duńczyk
playder Deutsche Niemiec
playder Pole Polak

pochodzenia obcego z końcówkami -ent, -ant, -at, -ist:

z końcówką -ent
playder Assistent asystent
playder Student student
playder Präsident prezydent
playder Patient pacjent
z końcówką -ant
playder Praktikant praktykant
playder Lieferant dostawca
playder Elefant słoń
playder Passant przechodzień
playder Laborant laborant
z końcówką -at
playder Soldat żołnierz
playder Kandidat kandydat
playder Stipendiat stypendysta
playder Diplomat dyplomata
z końcówką -ist
playder Polizist policjant
playder Tourist turysta
playder Optimist optymista
playder Artist artysta

oraz niektóre rzeczowniki jednosylabowe np.:

playder Herr pan
playder Held bohater
playder Mensch człowiek
playder Nachbar sąsiad
playder Bauer chłop
playder Bär niedźwiedź
playder Fürst książę
playder Prinz książę

Na szczególną uwagę zasługuje wyraz der Herr (pan), który w liczbie pojedynczej otrzymuje końcówkę -n a w liczbie mnogiej -en. Oto wzór odmiany:

liczba pojedyncza liczba mnoga
N. playder Herr playdie Herren
G. playdes Herrn playder Herren
D. playdem Herrn playden Herren
A. playden Herrn playdie Herren

A tak wygląda użycie słowa der Herr (pan) w zdaniach:

liczba pojedyncza
playIch sehe Herrn Nowak. Widzę pana Nowaka.
playKennen Sie diesen Herrn? Czy znają Państwo tego pana?
liczba mnoga
playSehr geehrte Damen und Herren. Szanowni Panie i Panowie.(Szanowni Państwo)
playDie Herren werden gebeten, zum Abendessen in langen Hosen zu erscheinen. Panowie są proszeni o pojawienie się na kolacji w długich spodniach.
Komentarze (6)

Po co był dział liczba mnoga rzeczownika?
Rzeczy stamtąd się pokrywają z tymi, nauczyłem się działu ''liczba mnoga rzeczownika'' a tu są jeszcze dodatkowe albo te same zasady. Po co są te dwa działy rozdzielone?
Rozumiem, że tu dochodzą jeszcze zmiany w odmianie przez przypadki ale czy nie dałoby się tego powiązać? Łatwiej byłoby się uczyć. Teraz nauczę się odmiany słabej, mocnej, mieszanej i będzie chaos

Seine Antworten sind nicht immer richtig. - poprawnie. Wedlug glucza odpowiedzi: Seine "Antworen" sind nicht immer richtig. Zjedzona literka t w Antworten

Das Herz według odmiany mieszanej :)

A jak odmieniamy rzeczownik das Herz?

Mam pytanko: czy die Schule i die Antwort należą do mocnej czy do słabej deklinacji????

Jak widać, n-Deklination może sprawiać problemy...

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.