Przypadki niemieckie - Dopełniacz (Genitiv)

Dopełniacz odpowiada na pytanie wessen? (kogo? czego? czyj?). Po zaimku pytającym wessen, rzeczownik występuje bez rodzajnika.

playWessen Auto ist das? Czyj to samochód?
playWessen Bücher liegen auf dem Tisch? Czyje książki leżą na stole?
playWessen Mutter spricht mit dem Lehrer? Czyja matka rozmawia z nauczycielem?

W zdaniach twierdzących rzeczowniki rodzaju męskiego (z wyjątkiem tych, które odmieniają sie według deklinacji słabej) oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego otrzymują końcówkę -(e)s a rodzajnik ulega zmianie na des/eines/keines. Rodzajnik rzeczowników rodzaju żeńskiego zmienia się na der/einer/keiner.

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
N.
Genitiv
kogo? czego?
wessen?
playdes + s
playeines + s
playkeines + s
playder
playeiner
playkeiner
playdes + s
playeines + s
playkeines + s
playder
-
playkeiner
D.
A.

Przykłady użycia dopełniacza:

rodzaj męski
playDas ist das Auto des Lehrers. To jest samochód (czyj?) nauczyciela.
playDas Ende des Films ist langeweilig. Zakończenie (czego?) tego filmu jest nudne.
playDas ist die Gitarre des Musikers. To jest gitara (czyja?) tego muzyka.
rodzaj żeński
playDer Schulranzen der Schülerin ist schwer. Tornister (czyj?) uczennicy jest ciężki.
playDas Museum liegt in der Nähe der Universität. Muzeum znajduje się w pobliżu (czego?) uniwersytetu.
playDas sind Schuhe einer Krankenschwester. To są buty (czyje?) jakiejś pielęgniarki.
rodzaj nijaki
playFragen Sie den Vater des Kindes. Proszę zapytać ojca (czyjego?) tego dziecka.
playWie lautet der Name des Tieres? Jak brzmi imię (czyje?) tego zwierzęcia?
playDas ist der Koffer des Mädchens. To jest walizka (czyja?) tej dziewczyny.
liczba mnoga
playDie Antworten der Schüler sind korrekt. Odpowiedzi (czyje?) uczniów są poprawne.
playDie Röcke der Frauen sind kurz. Spódniczki (czyje?) kobiet są krótkie.
playDort liegen die Karten der Patienten. Tam leżą karty (czyje?) pacjentów.

Jeśli w dopełniaczu jest imię lub inna nazwa własna, także dodajemy końcówkę -s, ale nie używamy rodzajnika (ponieważ nazwy własne nie posiadają rodzajnika). W wyrazie Herr (pan) dodajemy końcówkę -n ponieważ jest to rzeczownik odmiany słabej.

playDas ist Peters Auto. To jest samochód Petera.
playDas sind Inges Hefte To są zeszyty Inge.
playDas ist Herrn Mayers Haus. To jest dom pana Mayera.
playHerrn Sommers Frau ist sehr krank. Żona pana Sommera jest bardzo chora.
playWarschau ist Polens Hauptstadt. Warszawa jest stolicą Polski.
playGoethes Werke sind sehr berühmt. Dzieła Goethego są bardzo znane.
playWir sehen gerne Verdis Opern. Oglądamy chętnie opery Verdi'ego.

Imiona własne zakończone na -s, , -z, -tz, -x otrzymują w dopełniaczu końcówkę -ens lub apostrof (').

playFritz playFritzens Mutter lub playFritz' Mutter
playHans playHansens Bruder playHans' Bruder
playMoriz playMorizens Werke playMoritz' Werke
playSchulz playHerrn Schulzens Tochter playHerrn Schulz' Tocher

Wszystkie powyższe formy można zamienić na wyrażenia z przyimkiem von. Należy pamiętać, że po przyimku von zawsze występuje celownik (der Dativ).

playDas ist das Auto von Peter. To jest samochód Petera.
playDas sind die Hefte von Inge. To są zeszyty Inge.
playDas ist das Haus von Herrn Mayer. To jest dom pana Mayera.
playWarschau ist die Hauptstadt von Polen. Warszawa jest stolicą Polski.
playDas ist das Auto von dem Lehrer. To jest samochód nauczyciela.
playDer Schulranzen von der Schülerin ist schwer. Tornister uczennicy jest ciężki
playFragen Sie den Vater von dem Kind. Proszę zapytać ojca tego dziecka.
playDie Antworten von den Schülern sind korrekt. Odpowiedzi uczniów są poprawne.
playDas sind Werke von Schiller. To są dzieła Schillera.
playIch kenne die Schwester von Hans. Znam siostrę Hansa.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (9)

Nigdzie nie jest napisane, kiedy rzeczownik w dopełniaczu dajemy przed rzeczownikiem przezeń określanym. Wnioskuję, że dotyczy to tylko nazw własnych, np. Ankes Fahrrad, a nie das Fahrrad Ankes. Zgadza się?

Dlaczego w zdaniu "Fragen Sie den Vater des Kindes" Vater jest w Akkusativ, a Kinder w Genitiv? Zarówno Akkusativ jak i Genitiv odpowiadają na pytanie KOGO. Zatem skąd wiedzieć, którego przypadku użyć w zdaniu zaiwerającym pytanie KOGO.

Zdanie "Die Antworten der Schüler sind korrekt." jest poprawne.
Rzeczownik der Schüler odmienia się w deklinacji mocnej (starke Deklination), dlatego dopełniacz liczby mnogiej nie ma końcówki -n.

"Milch mit einer Tasse Kaffee." ma einer, bo to Dativ. A Dativ dlatego, że przyimek "mit" zawsze rządzi Dativem.
W tym zdaniu odpowiadamy na pytanie "z kim? z czym?" (funkcja narzędnika przejęta przez przyimek + Dativ) - "z filiżanką kawy".

Czy w zdaniu:
Die Antworten der Schüler sind korrekt. Odpowiedzi (czyje?) uczniów są poprawne.
nie powinno być Schülern ?

Kocham tę stronę :D
Ich liebe die Webseite.

Alles Klar! ;) przyimek mit piszemy z Dativem :)

Nie bardzo...

Zdanie "Milch mit einer Tasse Kaffee".
Dlaczego einer?
Na jakie pytanie odpowiadamy w tym zdaniu? Na pewno nie kogo, czego lub czyj...

Dziękuję za pomoc!

wszystko jasne i klarowne. :) aż miło się uczyć.

super:)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.