Niemieckie rodzajniki określone

W rodzajniku nieokreślonym dla rodzaju męskiego i dla rodzaju nijakiego forma rodzajnika jest taka sama (ein). Jednak rodzajnik określony ma inne formy dla każdego rodzaju gramatycznego: dla rodzaju męskiego der, dla rodzaju żeńskiego die, dla rodzaju nijakiego das, a dla liczby mnogiej die.

liczba pojedyńcza liczba mnoga
rodzaj męski playder

playdie

rodzaj żeński playdie
rodzaj nijaki playdas

Jeśli znany jest rodzaj rzeczownika użycie rodzajnika określonego nie jest skomplikowane i wygląda następująco:

playDer Tisch ist neu. Ten stół jest nowy. rodzaj męski
playDie Frau ist hübsch. Ta kobieta jest ładna. rodzaj żeński
playDas Kind ist klein. To dziecko jest małe. rodzaj nijaki
playDie Blumen sind wunderschön. Te kwiaty są przepiękne. liczba mnoga

Rodzajnika określonego używamy gdy mówimy o czymś, co jest znane rozmówcy, czyli:

Przed rzeczownikami, o których była mowa w poprzednim zdaniu:

playDas ist ein Bild. Das Bild ist bunt. To jest obrazek. Ten obrazek jest kolorowy.
playDas ist eine Frau. Die Frau ist hübsch. To jest kobieta. Ta kobieta jest ładna.
playIst das ein Hund? Ja, aber der Hund ist sehr klein. Czy to jest pies? Tak, ale ten pies jest bardzo mały.

W pierwszym zdaniu jest rodzajnik nieokreślony, ponieważ mówimy o obrazku/kobiecie/dziecku po raz pierwszy. W drugim zdaniu wiemy już, że rozmówca ma na myśli ten konkretny obrazek/kobietę/dziecko, o którym już we wcześniejszym zdaniu była mowa. Dlatego używamy rodzajnika określonego das (obrazek jest w języku niemieckim rodzaju nijakiego), die (dla kobiety) i der (dla psa).

Przed rzeczownikami uznanymi za jedyne w świecie (powietrze, księżyc, słońce, ziemia):

playDie Luft ist frisch. Powietrze jest świeże.
playDie Erde ist rund. Ziemia jest okrągła.
playDer Mond scheint hell. Księżyc świeci jasno.
playDie Sonne ist ein Stern. Słońce jest gwiazdą.

Przed nazwami gór, rzek i mórz:

playDie Weichsel ist 1.047 km lang. Wisła ma 1.047 km długości.
playDie Ostsee ist sehr tief. Bałtyk jest bardzo głęboki.
playDie Alpen sind teilweise vom Schnee bedeckt. Alpy są częściowo pokryte lodem.
playDie Karpaten liegen in Polen. Karpaty leżą w Polsce.

Przed nazwami niektórych krajów:

playWir fahren in die Bundesrepublik Deutschland. Jedziemy do Republiki Niemiec.
playDie Vereinigten Staaten von Amerika sind sehr groß. Stany Zjednoczone są bardzo duże.
playDie Niederlande haben 16.336.000 Einwohner. Holandia ma 16.336.000 mieszkańców.

Z rodzajnikiem określonym występują następujące nazwy krajów:

w liczbie pojedynczej:
playdie Slowakei Słowacja
playdie Türkei Turcja
playdie Schweiz Szwajcaria
playder Libanon Liban
playdie Bundesrepublik Deutschland Republika Niemiec
playdie Mongolei Mongolia
playdie Ukraine Ukraina
playder Irak Irak
playder Iran Iran
playder Sudan Sudan
w liczbie mnogiej:
playdie Vereinigten Staaten von Amerika
play(die USA)
Stany Zjednoczone (USA)
playdie Niederlande Holandia
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.