Przysłówki zaimkowe - język niemiecki

Przysłówki zaimkowe to inaczej mówiąc połączenie zaimków w funkcji przysłówka z przyimkami. Brzmi nieco skomplikowanie, ale jeśli poznamy zasadę ich funkcjonowania, wówczas będzie to już całkowicie zrozumiałe. Przypomnijmy sobie najpierw, że część czasowników łączy się z przyimkami, np:

playwarten auf czekać na
playzweifeln an wątpić w
playhelfen bei pomagać w
playsein gegen być przeciwko
playstreben nach dążyć do


(Dokładne omówienie czasowników z przyimkami znajduje się w dziale Rekcja, zaś przedstawione przykłady maja służyć jedynie zobrazowaniu omawianego zagadnienia.)

Jeśli chcemy zapytać o jakąś rzecz i czasownik wymaga przyimka, wówczas następuje jego połączenie z wo- lub wor- (jeśli przyimek zaczyna się od samogłoski). Oto przykłady:

playIch warte auf den Bus. -Worauf wartest du? Czekam na autobus. -Na co czekasz?
playEr hilft ihr bei Hausaufgaben. -Wobei hilft er ihr? On pomaga jej w pracy domowej. -W czym on jej pomaga.
playDer Unternehmer strebt nach dem Erfolg. -Wonach strebt der Unternehmer? Przedsiębiorca dąży do sukcesu. Do czego dąży ten przedsiębiorca?
playDie fehlerhaften Teile werden durch neue ersetzt. Wodurch werden die fehlerhaften Teile ersetzt? Wadliwe części będą zastąpione nowymi. -Czym będą zastąpione wadliwe części?
playWorüber erzählt er? -Er erzählt über seinen Urlaub. O czym on opowiada? -On opowiada o swoim urlopie.
playWofür interessiert ihr euch? -Wir interessieren uns für Geschichte Europas. Czym się interesujecie? -Interesujemy się historią Europy.

Jeśli pytamy o osobę, wówczas na pierwszym miejscu jest przyimek a na drugim zaimek pytający wer w odpowiednim przypadku:

playIch warte auf meinen Mann. -Auf wen wartest du? Czekam na mojego męża. -Na kogo czekasz?
playAlle sind gegen mich. - Gegen wen sind alle? Wszyscy są przeciw mnie. -Przeciw komu są wszyscy.
playAuf Herrn Nowak kann man sich immer verlassen. -Auf wen kann man sich immer verlassen? Na panu Nowaku zawsze można polegać. -Na kim zawsze można polegać?
playBefreien sie mich bitte von ihm! -Von wem sollen wir Sie befreien? Proszę mnie od niego uwolnić. -Od kogo mamy Panią uwolnić?
playÜber wessen Besuch freuen sich alle? -Alle freuen sich über Adams Besuch. Z czyich odwiedzin cieszą się wszyscy? -Wszyscy cieszą się z odwiedzin Adama.

W zdaniach twierdzących, aby nie powtarzać rzeczownika, wraz z przyimkiem używamy da- i dar- (jeśli przyimek zaczyna się od samogłoski).

playFragt er dich nach deiner Telefonnummer? -Ja er fragt mich danach. Czy on pyta się ciebie o numer telefonu? -Tak, on mnie o to pyta.
playDenkst du an das Buch? -Ja, ich denke noch daran. Myślisz o tej książce? -Tak, jeszcze o tym myślę.
playInteressierst du dich für Fußball? -Ja, ich interessiere mich dafür. Interesujesz się piłką nożną? -Tak, interesuję się tym.
playPeter strebt nach Erfolg. Pola strebt auch danach. Peter dąży do sukcesu. Pola także do tego dąży.
playWorum geht es hier? Es geht hier darum, dass... O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że...
playHast du schon davon gehört, dass... Czy słyszałeś już o tym, że...
Komentarze (1)

Taki szczegół, ale w zdaniu : Ich warte auf meinen Mann, WARTEN powinno być napisane z małej litery :p

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.