Zaimek nieokreślony z dopełniaczem - język niemiecki

Zaimek nieokreślony z dopełniaczem (der Genitiv) może nie tylko zastępować rodzajnik, lecz także znaczyć, w zależności od rodzaju:

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
playeiner der jeden z playeine der jedna z playeins der jedno z

Po wyrażeniu einer/eine/eins der stoi przymiotnik w stopniu najwyższym a potem rzeczownik w liczbie mnogiej w dopełniaczu (der Genitiv). Poprawne jest także użycie zaimka nieokreślonego z rzeczownikiem w dopełniaczu liczby mnogiej bez stojącego między nimi przymiotnika. Kilka przykładów ułatwi zrozumienie tej konstrukcji:

playErika ist eine der besten Schülerinnen. Erika jest jedną z najlepszych uczennic.
playGoethe war einer der besten deutschen Dichter. Goethe był jednym z najlepszych niemieckich poetów.
playJohann ist eins der faulsten Kinder, die ich kenne. Johann jest jednym z najleniwszych dzieci, jakie znam.
playBreslau ist eine der größten Städte Polens. Wrocław jest jednym z największych miast Polski.
playDas ist einer der Angeklagten. To jest jeden z oskarżonych.

Pierwsza część zaimka einer/eine/eins der odmienia się jak rodzajnik nieokreślony, drugi jego człon der pozostaje bez zmian. Zaimek ten występuje tylko w liczbie pojedyńczej. Oto wzór odmiany:

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
N. playeiner der playeine der playeins der
G. playeines der playeiner der playeines der
D. playeinem der playeiner der playeinem der
A. playeinen der playeine der playeins der

Przykłady:

playIch wohne in einem der schönsten Stadviertel Krakaus. Mieszkam w jednej z najładniejszych dzielnic Krakowa.
playDie Firma hat einen der schnellsten PCs der Welt. Ta firma ma jeden z najszybszych komputerów na świecie.
playDer Polizist befragt einen der Zeugen. Policjant wypytuje jednego ze świadków.
playAdolf Eichmann wurde eines der schwersten Kriegsverbrechen angeklagt. Adolf Eichmann został oskarżony o jedną z największych zbrodni wojennych.
playDiese Marke erfreut sich eines der besten Rufe. Ta marka cieszy się jedną z najlepszych opinii.
playIch bin heute einem der berühmtesten Schauspieler begegnet. Dzisiaj spotkałem jednego z najpopularniejszych aktorów.
playEr ist einer der Chefs dieser Firma. On jest jednym z szefów tej firmy.
playSie ist eine der besten Klavierspielerinnen. Ona jest jedną z najlepszych pianistek.
playAlle beneiden sie, einen der schnellsten Wagen zu haben. Wszyscy jej zazdroszczą posiadania jednego z najszybszych samochodów.
playFragen Sie einen der Beamten. Proszę zapytać jednego z urzędników.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

W prawidłowych odpowiedziach jest "schmackhafsten", a powinno być " schmackhaftesten" :-(