Zaimek pytający - język niemiecki

Zaimki pytające są to zaimki występujące na początku zdania pytającego. Najczęściej występującymi zaimkami pytającymi są:

playwer kto
playwas co

Oba te zaimki odmieniają się przez przypadki, ale tylko w liczbie pojedynczej:

wer was
N. playwer? playwas?
G. playwessen? playwessen?
D. playwem? -
A. playwen? playwas?

A oto przykłady:

playWer interessiert sich für Fußball? Kto interesuje się piłką nożną?
playWessen Vater ist Polizist? Czyj ojciec jest policjantem?
playWas kaufst du? Co kupujesz?
playWem gibst du die Blumen? Komu dasz te kwiaty?

Jeśli pytamy o konkretną rzecz lub osobę możemy także użyć odmieniającego się przez przypadki i rodzaje welcher (który) według wzoru odmiany rodzajnika określonego. W odpowiedzi na pytanie zadane z użyciem zaimka welcher (który) używany jest rodzajnik określony. Odmiana wygląda następująco:

rodzaj
męski
rodzaj
żeński
rodzaj
nijaki
liczba
mnoga
N. playwelcher playwelche playwelches playwelche
G. playwelches+s playwelcher playwelches+s playwelcher
D. playwelchem playwelcher playwelchem welchen+n
A. playwelchen playwelche playwelches playwelche

Zastosowanie w zdaniach wygląda następująco:

playWelchen Namen wählst du für deinen Hund? Które imię wybierzesz dla swojego psa?
playWelcher Frau schenkst du das Geschenk? Której kobiecie podarujesz ten prezent?
playWelches Kind ist deins? Które dziecko jest twoje?
playWelchem Lehrer dankst du für die Hilfe? Któremu nauczycielowi dziękujesz za pomoc?
playWelches Sternzeichen passt zu Ihnen? Który znak zodiaku do Państwa pasuje?

Gdy pytamy się o coś nieokreślonego, używamy zwrotu was für ein/eine? (jaki, jakiego rodzaju). Zwrot ten (a dokładnie mówiąc ostatni jego człon) odmienia się tak jak rodzajnik nieokreślony. W odpowiedzi także używamy rodzajnika nieokreślonego. Odmiana przez rodzaje wygląda tak:

rodzaj
męski
rodzaj
żeński
rodzaj
nijaki
liczba
mnoga
playwas für ein playwas für eine playwas für ein playwas für

W przykładach należy przede wszystkim zwrócić uwagę na odmianę przez przypadki:

playIn was für einem Europa wollen wir leben? W jakiej Europie chcemy żyć?
playIn was für einer Welt lebst du? W jakim ty świecie żyjesz?
playWas für ein Kind waren Sie? Jakim dzieckiem była Pani?
playWas für Gedichte schreibt er? Jakie wiersze on pisze?
playWas für ein Mensch bist du? Jakim jesteś człowiekiem?
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.