Zdania pytające z zaimkami pytającymi - język niemiecki

Najczęściej występującymi pytaniami w języku niemieckim są pytania zaczynające się od zaimka pytającego. Ponieważ zaimki pytające w języku niemieckim zaczynają się z reguły na literę w, to pytania w których występują nazywane są najczęściej W-Fragen.

A oto najczęściej występujące zaimki pytające:

playwas? co?
playwer? kto?
playwann? kiedy?
playwo? gdzie?
playwohin? dokąd?
playwoher? skąd?

Jak wygląda budowa pytania z zaimkiem pytającym?

Na pierwszym miejscu jest zaimek pytający, zaraz za nim czasownik w formie osobowej, a następnie pozostała część zdania:

playWann beginnt die Vorlesung? Kiedy zaczyna się wykład?

Konstrukcję pytań z zaimkami pytającymi można prześledzić także na poniższych przykładach:

was (co)
playWas machst du hier? Co tutaj robisz?
playWas siehst du da? Co tam widzisz?
playWas denkst du darüber? Co o tym myślisz?
wer (kto)
playWer beantwortet diese Frage? Kto odpowie na to pytanie?
playWer versteht diesen Satz nicht? Kto nie rozumie tego zdania?
playWer steht in der Ecke? Kto stoi w kącie?
wann (kiedy)
playWann besucht ihr mich? Kiedy mnie odwiedzicie?
playWann zieht deine Familie um? Kiedy twoja rodzina się przeprowadza?
playWann kaufst du ein neues Fahrrad? Kiedy kupisz nowy rower?
wo (gdzie)
playWo wohnen Sie, Herr Baier? Gdzie Pan mieszka, Panie Baier?
playWo liegt Uganda? Gdzie leży Uganda?
playWo studiert deine Schwester? Gdzie studiuje twoja siostra?
wohin (dokąd)
playWohin geht er? Dokąd on idzie?
playWohin fahren die Kinder? Dokąd jadą te dzieci?
playWohin läuft der Hund? Dokąd biegnie ten pies?
woher (skąd)
playWoher kommt Peter? Skąd pochodzi Peter?
playWoher hast du das Gemälde? Skąd masz ten obraz?
playWoher wisst ihr das? Skąd to wiecie?

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (4)

do mnie: chciałam skorygować błąd, który też zrobiłam, odnośnie mojej wypowiedzi. W drugim zdaniu przykładowym. Powinno być: ich habe dich gefragt, ob du an deiner ( nie deine) Schwester denkst? Czasownik "denken an " łączy się z celownikiem.

Tak, rodowity Niemiec ma rację. Wersja z "darüber" jest poprawna pomimo tego, że czasownik denken łączy się z przyimkiem an.
Chodzi o to, że tak jak zostało to przetłumaczone, mamy tu do czynienia z pytaniem o czyjąś opinię, czyli co ty o tym myślisz, co ty o tym sądzisz. W takim przypadku użyjemy przyimka "über", gdy jednak zapytam czy ktoś o czymś lub o kimś myśli- wtedy użyjemy przyimka: an.
A teraz dla zobrazowania 2 przykłady na ten temat:
Ich habe dich gefragt, was du über deine Schwester denkst?- Zapytałam/pytałam ciebie, co sądzisz/myślisz o swojej/ twojej siostrze? (pytanie o opinię).
Ich habe dich gefragt, ob du an deine Schwester denkst?- Zapytałam/ pytałam ciebie, czy myślisz o swojej/ twojej siostrze? (tu nie ma pytania o opinię, tylko pytanie o rozstrzygnięcie, czy o niej myślisz czy nie).
To jest ta różnica jeżeli chodzi o czasownik denken i przyimki. Powyższe zdanie zostało prawidłowo napisane.

@annaanna91: zapytałem się rodowitego niemca i powiedział, że wersja z "darüber" jest poprawna. Dlaczego dokładnie mi nie wyjaśnił. Ja się jeszcze uczę więc też raczej nie wyjaśnię :) Pozdrawiam.

deneken łączy się z "an", więc w pytaniu: Was denkst du darüber? - powinno być chyba: Was denkst du daran?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.