Czasowniki - ćwiczenia online z niemieckiego

Sprawdź w ćwiczeniach swoją znajomość różnych form użycia niemieckich czasowników. W razie problemów, zapraszamy do naszego opisu czasowniki w niemieckim. Wybierz zagadnienie i przetestuj się:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Czasowniki wymagające dopełnienia w odpowiednim przypadku

teoria: Rekcja czasownika – czasowniki wymagające dopełnienia
ćwiczenia:

Czasowniki regularne

teoria: Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
ćwiczenia:

Czasowniki nierozdzielnie złożone

teoria: Czasowniki nierozdzielnie złożone - język niemiecki
ćwiczenia:

Bezokolicznik z zu

teoria: Bezokolicznik z zu - język niemiecki
ćwiczenia:

Czasowniki z przyimkami

teoria: Rekcja czasownika – czasowniki z przyimkami
ćwiczenia:

Czasowniki nieregularne

teoria: Odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym
ćwiczenia:

Czasowniki rozdzielnie złożone

teoria: Czasowniki rozdzielnie złożone
ćwiczenia:

Bezokolicznik bez zu

teoria: Bezokolicznik bez zu - język niemiecki
ćwiczenia:

Czasownik sein

teoria: Odmiana czasownika sein
ćwiczenia:

Czasownik haben

teoria: Odmiana czasownika haben
ćwiczenia:

Czasownik lassen

teoria: Odmiana czasownika lassen
ćwiczenia:

Czasowniki modalne

teoria: Niemieckie czasowniki modalne (Modalverben)
ćwiczenia:

Czasowniki zwrotne

teoria: Czasowniki zwrotne w języku niemieckim
ćwiczenia:

Imiesłowy

teoria: Imiesłowy w języku niemieckim
ćwiczenia:

Czasowniki dźwiękonaśladowcze

teoria: Niemieckie czasowniki dźwiękonaśladowcze
ćwiczenia: