Zdanie okolicznikowe przyczyny z weil, da i denn

Zdanie okolicznikowe przyczyny (der Kausalsatz) odpowiada na pytania:

playwarum? dlaczego?
playweshalb? dlaczego?
playaus welchem Grund? z jakiego powodu?
playWarum gehst du zum Arzt? Dlaczego idziesz do lekarza?
playWeshalb weint das Kind? Dlaczego to dziecko płacze?
playAus welchem Grund lernst du Deutsch? Z jakiego powodu uczysz się niemieckiego?

Aby odpowiedzieć na te pytania potrzebujemy spójnika ponieważ, który w języku niemieckim ma trzy formy. Są to:

weil (ponieważ) - występuje po zdaniu głównym i wprowadza zdanie poboczne, czyli czasownik jest na końcu zdania.

playIch gehe zum Arzt, weil ich Halsschmerzen habe. Idę do lekarza, ponieważ boli mnie gardło.
playDas Kind weint, weil es einen Lolli will. Dziecko płacze, ponieważ chce lizaka.
playIch lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten will. Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę pracować w Niemczech.

da (ponieważ) - zdania zaczynające się od da występują zazwyczaj przed zdaniem głównym. Są to także zdania poboczne z czasownikiem na końcu. Pamiętajmy, iż gdy zdanie poboczne jest przed zdaniem głównym, to zdanie główne zaczyna się od czasownika i następuje połączenie typu czasownik, czasownik.

playDa ich Halsschmerzen habe, gehe ich zum Arzt. Ponieważ boli mnie gardło, idę do lekarza
playDa das Kind einen Lolli will, weint es. Ponieważ dziecko chce lizaka, płacze.
playDa ich in Deutschland arbeiten will, lerne ich Deutsch. Ponieważ chcę pracować w Niemczech, uczę się niemieckiego.

denn (ponieważ) - jest to najprostszy spójnik, po którym występuje szyk zdania prostego. Oznacza to, że bezpośrednio po spójniku jest podmiot a następnie orzeczenie:

playIch gehe zum Arzt, denn ich habe Halsschmerzen. Idę do lekarza, ponieważ boli mnie gardło.
playDas Kind weint, denn es will einen Lolli. Dziecko płacze, ponieważ chce lizaka.
playIch lerne Deutsch, denn ich will in Deutschland arbeiten. Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę pracować w Niemczech.

Najważniejsze jest, aby pamiętać, że po weil oraz da jest szyk przestawny a po denn występuje zawsze szyk prosty.

playWir treffen uns heute nicht, weil ich viel zu tun habe. Nie spotykamy się dzisiaj, ponieważ ja mam dużo do zrobienia.
playDa seine Frau Geburtstag hat, kauft er Blumen. Ponieważ jego żona ma urodziny, on kupuje kwiaty.
playSie dürfen hier nicht parken, denn das ist ein Behindertenparkplatz. Nie mogą Państwo tutaj parkować, ponieważ to jest parking dla niepełnosprawnych.
playIch habe diese Prüfung nicht bestanden, weil ich zu wenig gelernt habe. Nie zdałem tego egzaminu, ponieważ za mało się uczyłem.
playPetra liest gerne Zeitungen, denn sie findet diese interessant. Petra chętnie czyta gazety, ponieważ uważa, że są one interesujące.
playDa das Kind Durst hat, trinkt es viel Wasser. Ponieważ to dziecko jest spragnione, pije dużo wody.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

:)

Macie subtelny, lecz porażający błąd. A mianowicie przy opisywaniu zasady użycia szyku zdania przy weil i da w ostatnim akapicie to napisane jest, że należy użyć szyku przestawnego, ale jest w przykładzie użyty szyk końcowy. Proszę naprawić ten błąd.

Dziękuję ;)

Im Winter lässt sich in der Ostsee nicht schwimmen, denn das Waser ist sehr kalt.
Im Winter lässt sich in der Ostsee nicht schwimmen, weil das Waser sehr kalt ist. źle.

Źle było dlatego, że w tekście źródłowym był błąd: Waser!!!!!!!!
Wtedy zaufanie do autorów strony leci na łeb, na szyję.
Szkoda, bo miałem zamiar zrobić wszystkie ćwiczenia.
A tak....

Im Winter lässt sich in der Ostsee nicht schwimmen, weil das Wasser sehr kalt ist.