Budowa zdania w niemieckim - ćwiczenia online

Sprawdź swoją znajomość budowy zdań niemieckich w ćwiczeniach. Zobacz także nasz opis budowy zdań w języku niemieckim. Wybierz zagadnienie i przetestuj się:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Wymagające rozstrzygnięcia

teoria: Zdania pytające wymagające rozstrzygnięcia - język niemiecki
ćwiczenia:

Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym

teoria: Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym - język niemiecki
ćwiczenia:

przyczyny z weil, da i denn

teoria: Zdanie okolicznikowe przyczyny z weil, da i denn
ćwiczenia:

Z zaimkami pytającymi

teoria: Zdania pytające z zaimkami pytającymi - język niemiecki
ćwiczenia:

Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie

teoria: Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie - język niemiecki
ćwiczenia:

czasu z als i wenn

teoria: Zdanie okolicznikowe czasu czasu z als i wenn - język niemiecki
ćwiczenia:

Z zaimkami pytającymi w połączeniu z przyimkami

teoria: Zdania pytające z zaimkami pytającymi i przyimkami - język niemiecki
ćwiczenia:

Szyk wyrazów w zdaniu pobocznym

teoria: Szyk wyrazów w zdaniu pobocznym - język niemiecki
ćwiczenia:

czasu z bevor, bis, sobald, solange, sooft, seitdem, während

teoria: Zdanie okolicznikowe czasu z bevor, bis, sobald, solange, sooft, seitdem, während - język niemiecki
ćwiczenia:

Pytania zależne

teoria: Pytania zależne w języku niemieckim
ćwiczenia:

z następstwem czasów z nachdem

teoria: Zdanie okolicznikowe z następstwem czasów z nachdem - język niemiecki
ćwiczenia:

celu z: damit lub um...zu

teoria: Zdanie okolicznikowe celu z damit lub um...zu - język niemiecki
ćwiczenia:

sposobu

teoria: Zdanie okolicznikowe sposobu - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie dopełnieniowe

teoria: Zdanie dopełnieniowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie warunkowe

teoria: Zdanie warunkowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Dopowiedzenie

teoria: Dopowiedzenie - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie porównawcze

teoria: Zdanie porównawcze - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie przyzwalające

teoria: Zdanie przyzwalające - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie podmiotowe

teoria: Zdanie podmiotowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie skutkowe

teoria: Zdanie skutkowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi

teoria: Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi - język niemiecki
ćwiczenia:

Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe

teoria: Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe
ćwiczenia: