Gramatyka niemiecka - spis zagadnień

 1. Części mowy

  1. Rzeczowniki
   1. Rodzaj rzeczownika
    1. Rodzaj rzeczownika play ćwiczeń: 3
    2. Rodzaj męski play
    3. Rodzaj żeński play
    4. Rodzaj nijaki play
   2. Liczba mnoga rzeczownika
    1. Liczba mnoga rzeczownika play ćwiczeń: 12
    2. Wyjątki play
   3. Liczba rzeczownika play ćwiczeń: 4
   4. Odmiana rzeczownika
    1. Odmiana słaba play ćwiczeń: 8
    2. Odmiana mocna play ćwiczeń: 3
    3. Odmiana mieszana play ćwiczeń: 1
   5. Odmiana rzeczownika przez przypadki
    1. Przypadki play ćwiczeń: 2
    2. Mianownik (Nominativ) play
    3. Dopełniacz (Genitiv) play ćwiczeń: 4
    4. Celownik (Dativ) play ćwiczeń: 6
    5. Biernik (Akkusativ) play ćwiczeń: 5
   6. Rodzajnik
    1. Wstęp play
    2. Rodzajnik nieokreślony play ćwiczeń: 7
    3. Rodzajnik określony play ćwiczeń: 20
    4. Rodzajnik zerowy play ćwiczeń: 3
   7. Rzeczowniki złożone
    1. Rzeczowniki złożone play ćwiczeń: 4
    2. Rzeczowniki złożone określające osoby play ćwiczeń: 4
   8. Tworzenie rzeczowników play
   9. Homonimy play ćwiczeń: 4
  2. Czasowniki
   1. Odmiana czasownika
    1. Czasowniki regularne play ćwiczeń: 4
    2. Czasowniki nieregularne play ćwiczeń: 6
    3. Czasownik sein play ćwiczeń: 4
    4. Czasownik haben play ćwiczeń: 4
    5. Czasownik lassen play ćwiczeń: 4
   2. Czasowniki modalne play ćwiczeń: 4
   3. Czasowniki zwrotne play ćwiczeń: 4
   4. Czasowniki złożone
    1. Czasowniki nierozdzielnie złożone play ćwiczeń: 4
    2. Czasowniki rozdzielnie złożone ćwiczeń: 4
   5. Bezokolicznik
    1. Bezokolicznik z zu play ćwiczeń: 6
    2. Bezokolicznik bez zu play ćwiczeń: 2
   6. Imiesłowy play ćwiczeń: 4
   7. Rekcja czasownika
    1. Czasowniki wymagające dopełnienia w odpowiednim przypadku play ćwiczeń: 4
    2. Czasowniki z przyimkami play ćwiczeń: 4
   8. Czasowniki dźwiękonaśladowcze play ćwiczeń: 4
  3. Przymiotniki
   1. Odmiana przymiotnika
    1. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym play ćwiczeń: 5
    2. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym play ćwiczeń: 4
    3. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem zerowym play ćwiczeń: 3
   2. Przymiotnik
    1. Inne części mowy odmieniające się jak przymiotnik play ćwiczeń: 4
    2. Przymiotniki pochodzące od nazw własnych play ćwiczeń: 8
    3. Antonimy play ćwiczeń: 6
    4. Tworzenie przymiotników play ćwiczeń: 4
    5. Przymiotniki złożone play ćwiczeń: 4
    6. Porównania play ćwiczeń: 4
   3. Rekcja przymiotnika
    1. Przymiotniki z przyimkami play ćwiczeń: 6
    2. Przymiotniki wymagające przypadku play ćwiczeń: 2
   4. Stopniowanie przymiotników
    1. Stopień wyższy play ćwiczeń: 4
    2. Stopień najwyższy play ćwiczeń: 4
  4. Liczebnik
   1. Liczebniki główne play ćwiczeń: 6
   2. Liczebniki porządkowe play ćwiczeń: 3
   3. Liczebniki ułamkowe play ćwiczeń: 6
   4. Czas zegarowy play ćwiczeń: 4
   5. Daty play ćwiczeń: 3
   6. Wie viel czy wie viele? play ćwiczeń: 4
  5. Partykuły
   1. Partykuły play ćwiczeń: 4
   2. Partykuły aber, doch, denn, mal play ćwiczeń: 4
   3. Partykuły hin i her play ćwiczeń: 4
  6. Przyimek
   1. Przyimki z celownikiem play ćwiczeń: 4
   2. Przyimki z biernikiem play ćwiczeń: 4
   3. Przyimki z dopełniaczem play ćwiczeń: 4
   4. Przyimki z celownikiem lub biernikiem play ćwiczeń: 10
   5. Przyimki gdzie? i dokąd? Wo? i Wohin? play ćwiczeń: 2
   6. Przyimki określające miejsce play ćwiczeń: 4
   7. Przyimki określające czas play ćwiczeń: 5
   8. Przyimki określające przyczynę play ćwiczeń: 2
  7. Przysłówek
   1. Przysłówek play ćwiczeń: 5
   2. Stopniowanie przysłówka play ćwiczeń: 4
  8. Zaimek
   1. Zaimek osobowy play ćwiczeń: 5
   2. Zaimek nieosobowy es play ćwiczeń: 3
   3. Zaimek dzierżawczy play ćwiczeń: 4
   4. Zaimek zwrotny play ćwiczeń: 4
   5. Zaimek wskazujący play ćwiczeń: 4
   6. Zaimek nieokreślony play ćwiczeń: 4
   7. Zaimek nieokreślony z dopełniaczem play ćwiczeń: 4
   8. Zaimek pytający play ćwiczeń: 4
   9. Przysłówki zaimkowe play ćwiczeń: 4
  9. Przydawka
   1. Przydawka rozwinięta play ćwiczeń: 4
   2. Zdanie przydawkowe play ćwiczeń: 4
 2. Czasy niemieckie

  1. Czas przeszły Imperfekt
   1. Wstęp play ćwiczeń: 1
   2. Imperfekt czasowników odmiany słabej play ćwiczeń: 4
   3. Imperfekt czasowników odmiany nieregularnej i czasowników modalnych play ćwiczeń: 4
   4. Imperfekt czasowników odmiany mocnej play ćwiczeń: 7
  2. Czas przeszły Perfekt
   1. Wstęp play ćwiczeń: 6
   2. Perfekt czasowników odmiany słabej play ćwiczeń: 4
   3. Perfekt czasowników odmiany nieregularnej i czasowników modalnych play ćwiczeń: 2
   4. Perfekt czasowników odmiany mocnej play ćwiczeń: 4
  3. Czas zaprzeszły Plusquamperfekt play ćwiczeń: 4
  4. Czas przyszły Futur I i Futur II play ćwiczeń: 4
 3. Konstrukcje gramatyczne i leksykalne

  1. Budowa zdania
   1. Szyk wyrazów
    1. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym play ćwiczeń: 4
    2. Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie play ćwiczeń: 4
    3. Szyk wyrazów w zdaniu pobocznym play ćwiczeń: 4
   2. Zdania pytające
    1. Wymagające rozstrzygnięcia play ćwiczeń: 4
    2. Z zaimkami pytającymi play ćwiczeń: 4
    3. Z zaimkami pytającymi w połączeniu z przyimkami play ćwiczeń: 5
    4. Pytania zależne play ćwiczeń: 4
   3. Zdanie okolicznikowe
    1. przyczyny z weil, da i denn play ćwiczeń: 4
    2. czasu z als i wenn play ćwiczeń: 4
    3. czasu z bevor, bis, sobald, solange, sooft, seitdem, während play ćwiczeń: 6
    4. z następstwem czasów z nachdem play ćwiczeń: 4
    5. celu z: damit lub um...zu play ćwiczeń: 4
    6. sposobu play ćwiczeń: 2
   4. Zdanie dopełnieniowe play ćwiczeń: 4
   5. Zdanie warunkowe play ćwiczeń: 4
   6. Dopowiedzenie play ćwiczeń: 4
   7. Zdanie porównawcze play ćwiczeń: 5
   8. Zdanie przyzwalające play ćwiczeń: 4
   9. Zdanie podmiotowe play ćwiczeń: 3
   10. Zdanie skutkowe play ćwiczeń: 4
   11. Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi play ćwiczeń: 4
   12. Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe play ćwiczeń: 4
  2. Przeczenie play ćwiczeń: 8
  3. Tryby niemieckie
   1. Tryb rozkazujący play ćwiczeń: 4
   2. Tryb przypuszczający
    1. Konjunktiv II play ćwiczeń: 4
    2. Forma przeszła trybu przypuszczającego play ćwiczeń: 4
  4. Strona bierna
   1. Strona bierna play ćwiczeń: 6
   2. Strona bierna czasowników modalnych play ćwiczeń: 6
   3. Czas przeszły strony biernej play ćwiczeń: 6
   4. Strona bierna określająca stan (das Zustandspassiv) play ćwiczeń: 4
   5. Inne formy dla strony biernej play ćwiczeń: 4
  5. Mowa zależna play ćwiczeń: 4
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (8)

Chciałbym zapytać o słownictwo jęz. Niemieckiego. Czy będzie dostępne? Wyskakuje błąd. Pozdrawiam

WOW! SUPER STRONA! Będę wszystkim gorąco polecał!

polecam :)

pozdrawiam

Nauke Niemieckiego nalezy zaczac od szykow zdan!

Witam, w jakiej kolejności zacząc nauke ?

myślę że chyba wszystko

czy to jest wszystko co powinnam umieć? czy czegoś brakuje?