Gramatyka niemiecka - spis zagadnień

 1. Części mowy

  1. Rzeczowniki
   1. Rodzaj rzeczownika
    1. Rodzaj rzeczownikaćwiczeń: 3
    2. Rodzaj męski
    3. Rodzaj żeński
    4. Rodzaj nijaki
   2. Liczba mnoga rzeczownika
    1. Liczba mnoga rzeczownikaćwiczeń: 12
    2. Wyjątki
   3. Liczba rzeczownikaćwiczeń: 4
   4. Odmiana rzeczownika
    1. Odmiana słabaćwiczeń: 8
    2. Odmiana mocnaćwiczeń: 3
    3. Odmiana mieszanaćwiczeń: 1
   5. Odmiana rzeczownika przez przypadki
    1. Przypadkićwiczeń: 2
    2. Mianownik (Nominativ)
    3. Dopełniacz (Genitiv)ćwiczeń: 4
    4. Celownik (Dativ)ćwiczeń: 6
    5. Biernik (Akkusativ)ćwiczeń: 5
   6. Rodzajnik
    1. Wstęp
    2. Rodzajnik nieokreślonyćwiczeń: 7
    3. Rodzajnik określonyćwiczeń: 20
    4. Rodzajnik zerowyćwiczeń: 3
   7. Rzeczowniki złożone
    1. Rzeczowniki złożonećwiczeń: 4
    2. Rzeczowniki złożone określające osobyćwiczeń: 4
   8. Tworzenie rzeczowników
   9. Homonimyćwiczeń: 4
  2. Czasowniki
   1. Odmiana czasownika
    1. Czasowniki regularnećwiczeń: 4
    2. Czasowniki nieregularnećwiczeń: 6
    3. Czasownik seinćwiczeń: 4
    4. Czasownik habenćwiczeń: 4
    5. Czasownik lassenćwiczeń: 4
   2. Czasowniki modalnećwiczeń: 4
   3. Czasowniki zwrotnećwiczeń: 4
   4. Czasowniki złożone
    1. Czasowniki nierozdzielnie złożonećwiczeń: 4
    2. Czasowniki rozdzielnie złożonećwiczeń: 4
   5. Bezokolicznik
    1. Bezokolicznik z zućwiczeń: 6
    2. Bezokolicznik bez zućwiczeń: 2
   6. Imiesłowyćwiczeń: 4
   7. Rekcja czasownika
    1. Czasowniki wymagające dopełnienia w odpowiednim przypadkućwiczeń: 4
    2. Czasowniki z przyimkamićwiczeń: 4
   8. Czasowniki dźwiękonaśladowczećwiczeń: 4
  3. Przymiotniki
   1. Odmiana przymiotnika
    1. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonymćwiczeń: 5
    2. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonymćwiczeń: 4
    3. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem zerowymćwiczeń: 3
   2. Przymiotnik
    1. Inne części mowy odmieniające się jak przymiotnikćwiczeń: 4
    2. Przymiotniki pochodzące od nazw własnychćwiczeń: 8
    3. Antonimyćwiczeń: 6
    4. Tworzenie przymiotnikówćwiczeń: 4
    5. Przymiotniki złożonećwiczeń: 4
    6. Porównaniaćwiczeń: 4
   3. Rekcja przymiotnika
    1. Przymiotniki z przyimkamićwiczeń: 6
    2. Przymiotniki wymagające przypadkućwiczeń: 2
   4. Stopniowanie przymiotników
    1. Stopień wyższyćwiczeń: 4
    2. Stopień najwyższyćwiczeń: 4
  4. Liczebnik
   1. Liczebniki głównećwiczeń: 6
   2. Liczebniki porządkowećwiczeń: 3
   3. Liczebniki ułamkowećwiczeń: 6
   4. Czas zegarowyćwiczeń: 4
   5. Datyćwiczeń: 3
   6. Wie viel czy wie viele?ćwiczeń: 4
  5. Partykuły
   1. Partykułyćwiczeń: 4
   2. Partykuły aber, doch, denn, malćwiczeń: 4
   3. Partykuły hin i herćwiczeń: 4
  6. Przyimek
   1. Przyimki z celownikiemćwiczeń: 4
   2. Przyimki z biernikiemćwiczeń: 4
   3. Przyimki z dopełniaczemćwiczeń: 4
   4. Przyimki z celownikiem lub biernikiemćwiczeń: 10
   5. Przyimki gdzie? i dokąd? Wo? i Wohin?ćwiczeń: 2
   6. Przyimki określające miejscećwiczeń: 4
   7. Przyimki określające czasćwiczeń: 5
   8. Przyimki określające przyczynęćwiczeń: 2
  7. Przysłówek
   1. Przysłówekćwiczeń: 5
   2. Stopniowanie przysłówkaćwiczeń: 4
  8. Zaimek
   1. Zaimek osobowyćwiczeń: 5
   2. Zaimek nieosobowy esćwiczeń: 3
   3. Zaimek dzierżawczyćwiczeń: 4
   4. Zaimek zwrotnyćwiczeń: 4
   5. Zaimek wskazującyćwiczeń: 4
   6. Zaimek nieokreślonyćwiczeń: 4
   7. Zaimek nieokreślony z dopełniaczemćwiczeń: 4
   8. Zaimek pytającyćwiczeń: 4
   9. Przysłówki zaimkowećwiczeń: 4
  9. Przydawka
   1. Przydawka rozwiniętaćwiczeń: 4
   2. Zdanie przydawkowećwiczeń: 4
 2. Czasy niemieckie

  1. Czas przeszły Imperfekt
   1. Wstępćwiczeń: 1
   2. Imperfekt czasowników odmiany słabejćwiczeń: 4
   3. Imperfekt czasowników odmiany nieregularnej i czasowników modalnychćwiczeń: 4
   4. Imperfekt czasowników odmiany mocnejćwiczeń: 7
  2. Czas przeszły Perfekt
   1. Wstępćwiczeń: 6
   2. Perfekt czasowników odmiany słabejćwiczeń: 4
   3. Perfekt czasowników odmiany nieregularnej i czasowników modalnychćwiczeń: 2
   4. Perfekt czasowników odmiany mocnejćwiczeń: 4
  3. Czas zaprzeszły Plusquamperfektćwiczeń: 4
  4. Czas przyszły Futur I i Futur IIćwiczeń: 4
 3. Konstrukcje gramatyczne i leksykalne

  1. Budowa zdania
   1. Szyk wyrazów
    1. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczymćwiczeń: 4
    2. Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędniećwiczeń: 4
    3. Szyk wyrazów w zdaniu pobocznymćwiczeń: 4
   2. Zdania pytające
    1. Wymagające rozstrzygnięciaćwiczeń: 4
    2. Z zaimkami pytającymićwiczeń: 4
    3. Z zaimkami pytającymi w połączeniu z przyimkamićwiczeń: 5
    4. Pytania zależnećwiczeń: 4
   3. Zdanie okolicznikowe
    1. przyczyny z weil, da i dennćwiczeń: 4
    2. czasu z als i wennćwiczeń: 4
    3. czasu z bevor, bis, sobald, solange, sooft, seitdem, währendćwiczeń: 6
    4. z następstwem czasów z nachdemćwiczeń: 4
    5. celu z: damit lub um...zućwiczeń: 4
    6. sposobućwiczeń: 2
   4. Zdanie dopełnieniowećwiczeń: 4
   5. Zdanie warunkowećwiczeń: 4
   6. Dopowiedzeniećwiczeń: 4
   7. Zdanie porównawczećwiczeń: 5
   8. Zdanie przyzwalającećwiczeń: 4
   9. Zdanie podmiotowećwiczeń: 3
   10. Zdanie skutkowećwiczeń: 4
   11. Zdania ze spójnikami wieloczłonowymićwiczeń: 4
   12. Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowećwiczeń: 4
  2. Przeczeniećwiczeń: 8
  3. Tryby niemieckie
   1. Tryb rozkazującyćwiczeń: 4
   2. Tryb przypuszczający
    1. Konjunktiv IIćwiczeń: 4
    2. Forma przeszła trybu przypuszczającegoćwiczeń: 4
  4. Strona bierna
   1. Strona biernaćwiczeń: 6
   2. Strona bierna czasowników modalnychćwiczeń: 6
   3. Czas przeszły strony biernejćwiczeń: 6
   4. Strona bierna określająca stan (das Zustandspassiv)ćwiczeń: 4
   5. Inne formy dla strony biernejćwiczeń: 4
  5. Mowa zależnaćwiczeń: 4
 4. Gramatyka - spis zagadnień

Komentarze (8)

Chciałbym zapytać o słownictwo jęz. Niemieckiego. Czy będzie dostępne? Wyskakuje błąd. Pozdrawiam

WOW! SUPER STRONA! Będę wszystkim gorąco polecał!

polecam :)

pozdrawiam

Nauke Niemieckiego nalezy zaczac od szykow zdan!

Witam, w jakiej kolejności zacząc nauke ?

myślę że chyba wszystko

czy to jest wszystko co powinnam umieć? czy czegoś brakuje?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.